Nádudvar Város Szociális Szolgáltató Központ 3. sz. telephelye
Cim: 4175 Bihardancsháza, Petőfi u. 2
Tel./Fax.: 54/ 479-505
A szociális ellátásokat Nádudvar Város Önkormányzatával mikrotérségi társulás formájában látja el az Önkormányzat. A nádudvari Szociális Szolgáltató Központ 3.sz. telephelyeként működik a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek klubja valamint az idősek nappali ellátása. A szociális étkeztetést 37 fő veszi igénybe. Aki tudja saját maga viszi el az ebédet, aki nem nagyon tud mozogni a falugondnok és a gondozónő szállítja haza részére a meleg ételt.Látogatók száma: